Lijekovi

Dinamico 100 mg tablete za žvakanje

Naziv lijeka Dinamico 100 mg tablete za žvakanje
Djelatna tvar sildenafilum
Farmaceutski oblik tableta za žvakanje
Jačina 100 mg
Pakiranje 1 (1x1) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji
2 (1x2) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji
4 (1x4) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji
8 (2x4) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji
12 (3x4) tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 17.12.2012.
Rok rješenja 17.12.2017.
Klasa UP/I-530-09/11-01/514
Urbroj 381-12-01/70-12-04
Sastav jedna tableta za žvakanje sadrži 100 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata
Način izdavanja na recept, u ljekarni
Način propisivanja neponovljivi recept
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BE03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak