Promet, proizvodnja i inspekcija

COLUMNA d.o.o.

Naziv nositelja dozvole COLUMNA d.o.o.
Sjedište 10000 Zagreb, Radnička cesta 52
Vrsta dozvole Medicinski proizvodi i lijekovi na malo
Datum rješenja 11.11.2011.
Klasa zaprimanja UP/I-530-01/11-02/78
Ur. broj rješenja 381-13-01/162-11-06
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 10000 Zagreb, Radnička cesta 52
Adresa internetske stranice http://www.ljekarnanatura.hr
Povratak