Promet, proizvodnja i inspekcija

3 O d.o.o.

Naziv nositelja dozvole 3 O d.o.o.
Sjedište 10000 Zagreb, Čazmanska 6
Vrsta dozvole Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja 02.04.2015.
Klasa zaprimanja UP/I-530-01/15-05/27
Ur. broj rješenja 381-13-07/183-15-02
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje 10000 Zagreb, Čazmanska 6
Adresa internetske stranice http://www.coo.hr/
Povratak