Farmakovigilancija

Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati D:A:D studije

12.05.2008.

D:A:D studija ("Data collection of Adverse effects of anti-HIV Drugs") je prospektivna opservacijska studija koja trenutno uključuje više od 33 000 pacijenata iz Europe, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Započeta je 1999. godine s ciljem ispitivanja povezanosti primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Rezultati studije ukazuju kako je primjena abakavira u razdoblju od 6 mjeseci prije razvoja infarkata miokarda bila povezana s povećanim rizikom nastanka infarkta miokarda (relativni rizik (RR) = 1.90). Povećan rizik nije zabilježen kada je liječenje abakivirom bilo prekinuto više od 6 mjeseci prije nastupa infarkta miokarda. Sličan, ali manji rizik povezan je i s primjenom didanozina (RR = 1.49).

Europska agencija za lijekove (European Medicines Agency, EMEA) objavila je 02. travnja 2008. na svojim web stranicama priopćenje za javnost u kojem navodi kako do sada dostupni podaci ne omogućavaju konačnu procjenu rizika primjene abakavira u nastanku infarkta miokarda. Više informacija biti će dostupno krajem ove godine po završetku drugih epidemioloških studija koje su sada u tijeku.

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Kivexa/14288808en.pdf

GlaxoSmithKline d.o.o. i PharmaSwiss d.o.o., u dogovoru s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske poslali su Pismo liječnicima kako bi zdravstvene radnike informirali o rezultatima D:A:D studije.

Povratak