Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o sprečavanju pogreške pri doziranju lijeka Keppra 100 mg/ml oralne otopine (levetiracetam) zbog promjene mjernih oznaka na štrcaljki i odobrenja novih pakovanja za dojenčad i djecu mlađu od 4 godine

19.08.2010.

Nositelj odobrenja Medis Adria d.o.o.u suradnji s hrvatskom Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputio je pismo zdravstvenim radnicima o najnovijim podacima o sigurnosti primjene lijeka Keppra 100 mg/ml oralne otopine (levetiracetam) zbog promjene mjernih oznaka na štrcaljki.

Da bi se spriječile moguće pogreške u doziranju lijeka Keppra 100 mg/ml oralna otopina, treba obratiti pažnju na sljedeće:

a) mjerne oznake na štrcaljki koja dolazi u pakovanju s bocom od 300 ml Keppra 100 mg/ml oralne otopine promijenjene su iz miligrama (mg) u mililitre (ml). Priložena je štrcaljka od 10 ml, koja je obilježena svakih 0,25 ml, a namijenjena je za doziranje za djecu od 4 godine i stariju, adolescente i odrasle. Važno je imati na umu promjenu na štrcaljki kako bi se izbjegle pogreške pri doziranju kada se pakovanje od 300 ml koristi kod bolesnika koji su već bili liječeni Keppra oralnom otopinom.

b) u Republici Hrvatskoj odobrena su dva nova pakovanja navedenog lijeka s bocom od 150 ml kako bi se osiguralo točno doziranje za:

  • dojenčad od navršenog 1 mjeseca do navršenih 6 mjeseci života, gdje je priložena štrcaljka od 1 ml koja je obilježena svakih 0,05 ml
  • dojenčad od 6 mjeseci života i više te djece od 1 do 4 godine, gdje je priložena štrcaljka od 3 ml koja je obilježena svakih 0,1 ml

U prilogu možete naći Pismo zdravstvenim radnicima kojim se upućuje na promjenu mjernih oznaka na štrcaljki za pakovanje od 300 ml Keppra 100 mg/ml oralne otopine (levetiracetam) i uvođenje novih pakovanja navedenog lijeka s novim štrcaljkama za točno doziranje u djece s navršenih mjesec dana života do 4 godine.

Povratak