Farmakovigilancija

Važna obavijest o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici (golimumab)

18.11.2011.

Nositelj odobrenja za lijek Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, Schering-Plough d.o.o., u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode obavještava bolesnike, liječnike i ljekarnike o trenutnom ograničenju opskrbe lijekom Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici u Republici Hrvatskoj.

U Republici Hrvatskoj, uz Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici, odobrenje za stavljanje u promet ima i lijek Simponi 50 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki. Stoga je za sve bolesnike liječene Simponijem u napunjenoj brizgalici do rješavanja trenutnog ograničenja opskrbe dostupan Simponi otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki. Pakovanje Simponi otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki je na engleskom jeziku, te će uz originalno pakovanje biti priložena Uputa o lijeku i Bolesnička kartica s upozorenjima na hrvatskom jeziku odobrena od HALMED-a.

Jedna napunjena štrcaljka sadržava jednaku količinu djelatne tvari (golimumab) kao i jedna brizgalica.

Pisma liječnicima i ljekarnicima možete pronaći ovdje: pismo-liječnici i pismo-ljekarnici

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi s navedenim zainteresirani mogu nazvati: + 385 98 98 37 382 odnosno poslati upit na adresu elektroničke pošte: andina.hrabar@merck.com.

Povratak