Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o početku ponovne proizvodnje i distribucije Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina za peritonejsku dijalizu proizvedenih u tvornici u Castlebaru u Irskoj

01.02.2012.

Tvrtka Agmar d.o.o. je, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila pismo zdravstvenim radnicima koji liječe bolesnike na peritonealnoj dijalizi kojim ih izvještava da je nakon uvođenja niza korektivnih i preventivnih mjera ponovno započela proizvodnja i distribucija Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina za peritonejsku dijalizu sa proizvodnog mjesta Castlebar u Irskoj.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o normalizaciji opskrbe tržišta lijekom Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

27.01.2012.

Tvrtka sanofi-aventis Croatia d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima kojim ih obavještava o normalizaciji opskrbe tržišta Republike Hrvatske lijekom Apidra 100 jedinica/ml SoloStar otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. Normalizacija opskrbe u Hrvatskoj očekuje se najkasnije do 06. veljače 2012., kada bi Apidra SoloStar trebala biti dostupna u cijeloj RH.

opširnije

Informacija o riziku nastanka dijabetesa uz primjenu statina

17.01.2012.

Inhibitori HMG-CoA reduktaze (statini) mogu povećati rizik nastanka dijabetesa u bolesnika kod kojih već postoji povećani rizik za nastanak dijabetesa. Bolesnike pod rizikom potrebno je pratiti klinički i biokemijski, prema stručnim smjernicama. S obzirom na dobrobiti statina u smanjenju učestalosti ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, omjer koristi i rizika za ove lijekove ostaje jasno pozitivan, što se odnosi i na bolesnike pod rizikom za nastanak dijabetesa, kao i na bolesnike koji od ranije boluju od dijabetesa.

opširnije