Lijekovi

Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-263764683
Djelatna tvar abacavirum, lamivudinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 600 mg + 300 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-01]
10 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-02]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-03]
30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-04]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-05]
90 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-06]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska;
Merckle GmbH, Ulm, Njemačka;
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 18.05.2016.
Rok rješenja 18.05.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/18
Urbroj 381-12-01/70-16-08
Sastav svaka fimom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
Povratak