Lijekovi

Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-444853096
Djelatna tvar ethinylestradiolum, drospirenonum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 0,02 mg + 3 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 84 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-444853096-01]
Proizvođač Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska;
Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
Datum rješenja 06.02.2017.
Rok rješenja 06.02.2022.
Klasa UP/I-530-09/16-01/04
Urbroj 381-12-01/30-17-11
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 0,02 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
Povratak