Lijekovi

Alopurinol PharmaS 100 mg tablete

Naziv lijeka Alopurinol PharmaS 100 mg tablete
Djelatna tvar allopurinolum
Farmaceutski oblik tableta
Jačina 100 mg
Pakiranje 50 tableta u blister pakiranju, u kutiji;
100 tableta u blister pakiranju, u kutiji
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 27.09.2013.
Rok rješenja 27.09.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/374
Urbroj 381-12-01/30-13-06
Sastav jedna tableta sadrži 100 mg alopurinola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M04AA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak