Lijekovi

Diane-35 obložene tablete

Naziv lijeka Diane-35 obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-931753518
Djelatna tvar cyproteronum, ethinylestradiolum
Farmaceutski oblik obložena tableta
Jačina 2 mg + 0,035 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 63 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-931753518-01]
Proizvođač Bayer AG, Berlin, Njemačka;
Bayer Weimar GmbH und Co. KG., Weimar, Njemačka
Nositelj odobrenja Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb
Datum rješenja 18.12.2015.
Rok rješenja 18.12.2020.
Klasa UP/I-530-09/15-02/47
Urbroj 381-12-01/30-15-10
Sastav svaka tableta sadrži 2,000 mg ciproteronacetata i 0,035 mg etinilestradiola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03HB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
Povratak