Lijekovi

Direnil 1 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Direnil 1 mg tvrde kapsule
Raniji naziv Takrolimus Genera 1 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-293669734
Djelatna tvar tacrolimusum
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 1 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-293669734-01]
60 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-293669734-02]
Proizvođač Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 12.12.2017.
Rok rješenja 24.02.2019.
Klasa UP/I-530-09/12-01/111
Urbroj 381-12-01/70-17-22
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 1 mg takrolimusa u obliku takrolimus hidrata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AD02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1
Povratak