Lijekovi

Erlotinib Pliva 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Pliva 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-834864797
Djelatna tvar erlotinibum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 100 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-834864797-01]
30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-834864797-02]
Proizvođač Teva UK Ltd., East Sussex, Ujedinjeno Kraljevstvo;
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska;
Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka;
Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 12.12.2016.
Rok rješenja 12.12.2021.
Datum ukidanja rješenja 30.05.2019.*
Klasa UP/I-530-09/15-01/202
Urbroj 381-12-01/38-16-08
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak