Lijekovi

Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-734679093
Djelatna tvar erlotinibum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 25 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-734679093-01]
30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-734679093-02]
Proizvođač Teva UK Ltd., East Sussex, Ujedinjeno Kraljevstvo;
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska;
Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka;
Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska;
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 13.01.2017.
Rok rješenja 13.01.2022.
Klasa UP/I-530-09/15-01/198
Urbroj 381-12-01/30-17-09
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak