Lijekovi

Kaspofungin PharmaS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Kaspofungin PharmaS 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-271238324
Djelatna tvar caspofunginum
Farmaceutski oblik prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
Jačina 50 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s praškom, u kutiji  [HR-H-271238324-01]
Proizvođač Galenicum Health S.L., Barcelona, Španjolska;
SAG Manufacturing S.L.U., Madrid, Španjolska;
Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 29.12.2016.
Rok rješenja 29.12.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/269
Urbroj 381-12-01/70-16-09
Sastav jedna bočica sadrži 50 mg kaspofungina (u obliku acetata)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak