Lijekovi

Lenalidomid Alvogen 7,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Alvogen 7,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-801701518
Djelatna tvar lenalidomidum
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 7,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-801701518-01]
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta;
Pharmacare Premium Ltd., Birzebbugia, Malta;
SC Labormed - Pharma SA, Bukurešt, Rumunjska
Nositelj odobrenja Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, Malta
Datum rješenja 30.04.2018.
Rok rješenja 30.04.2023.
Klasa UP/I-530-09/17-01/162
Urbroj 381-12-01/70-18-04
Sastav jedna kapsula sadrži 7,5 mg lenalidomida
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
Povratak