Lijekovi

Lenalidomid Sandoz 2,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Sandoz 2,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-393010825
Djelatna tvar lenalidomidum
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 2,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-393010825-01]
14 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-393010825-02]
21 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-393010825-03]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-393010825-04]
42 kapsule u blisteru, u kutiji  [HR-H-393010825-05]
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska;
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska;
Salutas Pharma GmbH., Barleben, Njemačka
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja 09.10.2018.
Rok rješenja 09.10.2023.
Klasa UP/I-530-09/17-01/156
Urbroj 381-12-01/14-18-05
Sastav svaka kapsula sadrži 2,5 mg lenalidomida
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
Povratak