Lijekovi

Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete

Naziv lijeka Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete
Djelatna tvar gestodenum, ethinylestradiolum
Farmaceutski oblik obložena tableta
Jačina 0,075 mg + 0,02 mg
Pakiranje 21 obložena tableta u blister pakiranju, u kutiji
Proizvođač Gedeon Richter Plc., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska
Datum rješenja 13.11.2014.
Rok rješenja 05.11.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/197
Urbroj 381-12-01/30-14-13
Sastav jedna obložena tableta sadrži 0,075 mg gestodena i 0,02 mg etinilestradiola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak