Lijekovi

Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml otopina za infuziju

Naziv lijeka Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml otopina za infuziju
Broj odobrenja HR-H-988892194
Djelatna tvar moxifloxacinum
Farmaceutski oblik otopina za infuziju
Jačina 400 mg/250 ml
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 250 ml otopine u boci, u kutiji  [HR-H-988892194-01]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attikis, Atena, Grčka
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 27.01.2015.
Rok rješenja 27.01.2020.
Klasa UP/I-530-09/14-01/147
Urbroj 381-12-01/30-15-09
Sastav jedna boca s 250 ml otopine za infuziju sadržava 400 mg moksifloksacina u obliku moksifloksacinklorida; 1 ml otopine za infuziju sadržava 1,6 mg moksifloksacina u obliku moksifloksacinklorida
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01MA14
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od onesposobljavajućih, dugotrajnih i potencijalno ireverzibilnih nuspojava te ograničenjima primjene za kinolonske i fluorokinolonske antibiotike za sustavnu i inhalacijsku primjenu 09.04.2019. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu 05.11.2018. Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Povratak