Lijekovi

Neptika 12,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Neptika 12,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-180662451
Djelatna tvar tianeptinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 12,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-180662451-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 23.12.2014.
Rok rješenja 23.12.2019.
Klasa UP/I-530-09/12-01/517
Urbroj 381-12-01/30-14-13
Sastav jedna filmom obložena tableta sadržava 12,5 mg tianeptinnatrija
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N06AX14
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak