Lijekovi

Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar ethinylestradiolum, desogestrelum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 0,020 mg + 0,150 mg
Pakiranje 21 filmom obložena tableta u blister pakiranju, u kutiji
Proizvođač Gedeon Richter Plc., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, Budimpešta, Mađarska
Datum rješenja 13.11.2014.
Rok rješenja 05.12.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/235
Urbroj 381-12-01/70-14-15
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 0,020 mg etinilestradiola i 0,150 mg dezogestrela
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AA09
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
Povratak