Lijekovi

Priligy 30 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Priligy 30 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-674827417
Djelatna tvar dapoxetinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 30 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 tableta u blisteru, u višestruko presavijenom pakiranju  [HR-H-674827417-01]
2 tablete u blisteru, u višestruko presavijenom pakiranju  [HR-H-674827417-02]
3 tablete u blisteru, u višestruko presavijenom pakiranju  [HR-H-674827417-03]
6 tableta u blisteru, u višestruko presavijenom pakiranju  [HR-H-674827417-04]
Proizvođač Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Latina, Italija;
Menarini-Von Heyden GmbH, Dresden, Njemačka
Nositelj odobrenja Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, Berlin, Njemačka
Datum rješenja 22.07.2014.
Rok rješenja 22.07.2019.
Klasa UP/I-530-09/14-01/86
Urbroj 381-12-01/70-14-07
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži dapoksetinklorida u količini koja odgovara 30 mg dapoksetina.
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BX14
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kartica za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Brošura za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika
Povratak