Lijekovi

Quelapin 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Quelapin 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-287569605
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-287569605-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
Datum rješenja 30.11.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/62
Urbroj 381-12-01/70-15-04
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg kvetiapina (u obliku kvetiapinfumarata)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak