Lijekovi

Quelapin 300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Quelapin 300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-487744048
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 300 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-487744048-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
Datum rješenja 30.11.2015.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 12.10.2018.*
Klasa UP/I-530-09/15-02/63
Urbroj 381-12-01/70-15-04
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 300 mg kvetiapina (u obliku kvetiapinfumarata)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak