Lijekovi

Ranital S 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ranital S 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-081292472
Djelatna tvar ranitidinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 150 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-081292472-01]
Proizvođač Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka;
Lek Pharmaceuticals d.d., Warszawa Site, Varšava, Poljska;
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja 30.04.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/491
Urbroj 381-12-01/30-15-11
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidinklorida
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK A02BA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak