Lijekovi

Rocaltrol 0,25 mikrograma meke kapsule

Naziv lijeka Rocaltrol 0,25 mikrograma meke kapsule
Broj odobrenja HR-H-630148256
Djelatna tvar calcitriolum
Farmaceutski oblik kapsula, meka
Jačina 0,25 mikrograma
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-630148256-01]
Proizvođač Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen, Njemačka
Nositelj odobrenja Roche d.o.o., Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb
Datum rješenja 27.05.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/239
Urbroj 381-12-01/38-16-07
Sastav svaka meka kapsula sadrži 0,25 mikrograma kalcitriola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A11CC04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak