Lijekovi

Ropinirol PharmaS 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Ropinirol PharmaS 8 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Djelatna tvar ropinirolum
Farmaceutski oblik tableta s produljenim oslobađanjem
Jačina 8 mg
Pakiranje 28 (4x7) tableta s produljenim oslobađanjem u blisteru, u kutiji
28 (2x14) tableta s produljenim oslobađanjem u blisteru, u kutiji
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska;
Pharmathen International SA, Radopi, Grčka
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 29.04.2013.
Rok rješenja 29.04.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/201
Urbroj 381-12-01/70-13-06
Sastav jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 8 mg ropinirola u obliku ropinirolklorida
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N04BC04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak