Lijekovi

Simvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Simvastatin PharmaS 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-098448399
Djelatna tvar simvastatinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 40 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-098448399-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-098448399-02]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 25.09.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/544
Urbroj 381-12-01/30-15-05
Sastav jedna filmom obložena tableta sadržava 40 mg simvastatina
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA01
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak