Lijekovi

Sinupret akut obložene tablete

Naziv lijeka Sinupret akut obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-793592434
Djelatna tvar Gentianae radicis, Primulae floris cum calycibus, Rumicis herbae, Sambuci floris et Verbenae herbae extractum siccum
Farmaceutski oblik obložena tableta
Jačina 160 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-793592434-01]
40 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-793592434-02]
Proizvođač Bionorica SE, Neumarkt, Njemačka
Nositelj odobrenja Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, Neumarkt, Njemačka
Datum rješenja 21.01.2016.
Rok rješenja 21.01.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/155
Urbroj 381-12-01/70-16-06
Sastav 1 obložena tableta sadrži:
160,00 mg nativnog suhog ekstrakta (3-6:1) dobivenog iz srčanikovog korijena (Gentiana lutea L.), jaglačevog cvijeta (Primula veris L.), štaveljove zeleni (Rumex crispus L.), bazgovog cvijeta (Sambucus nigra L.), sporišove zeleni (Verbena officinalis L.) (1:3:3:3:3)
prvo ekstrakcijsko otapalo: etanol 51% (m/m)
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK R05X
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak