Lijekovi

Sinupret forte obložene tablete

Naziv lijeka Sinupret forte obložene tablete
Djelatna tvar Gentianae radix, pulvis; Rumicis herba, pulvis; Verbenae herba, pulvis; Sambuci flos, pulvis; Primulae flos cum calicibus, pulvis
Farmaceutski oblik obložena tableta
Jačina 36 mg+36 mg+12 mg+36 mg+36 mg/tableti
Pakiranje 20 (1x20) obloženih tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Bionorica SE, Neumarkt, Njemačka
Nositelj odobrenja Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, Neumarkt, Njemačka
Datum rješenja 05.02.2015.
Rok rješenja 25.11.2016.
Klasa UP/I-530-09/10-01/346
Urbroj 381-12-01/70-15-15
Sastav jedna obložena tableta sadrži 12 mg Gentiana lutea L., radix pulvis (srčanikov korijen, prašak); 36 mg Rumex acetosa L., R. acetosella L., R. crispus L., R. obtusifolius L., R. patientia L., R. thyrsiflorus Fingerh., herba pulvis (štaveljova zelen, prašak); 36 mg Verbena officinalis L., herba pulvis (sporišova zelen, prašak); 36 mg Sambucus nigra L., flos pulvis (bazgov cvijet, prašak); 36 mg Primula veris L. i/ili P. elatior (L.) Hill., flos cum calicibus pulvis (jaglačev cvjetni vjenčić, prašak)
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK R05X
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak