Lijekovi

SoliPhar 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka SoliPhar 10 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar solifenacinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 10 mg
Pakiranje 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 28.10.2013.
Rok rješenja 28.10.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/519
Urbroj 381-12-01/30-13-11
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg solifenacinsukcinata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BD08
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak