Lijekovi

Tiaquin 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tiaquin 100 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Kvetiapin Genera 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-766281368
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 100 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-766281368-01]
Proizvođač Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 03.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/478
Urbroj 381-12-01/70-17-10
Sastav svaka tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak