Lijekovi

Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Kvetiapin Genera 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-436266496
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-436266496-01]
Proizvođač Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 03.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/479
Urbroj 381-12-01/70-17-07
Sastav svaka tableta sadrži 200 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
Povratak