Lijekovi

Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo

Naziv lijeka Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo
Djelatna tvar fibrinogen, ljudski; koagulacijski faktor XIII, ljudski; aprotinin, sintetski; trombin, ljudski; kalcijev klorid dihidrat
Farmaceutski oblik prašak i otapalo za tkivno ljepilo
Jačina 91 mg/ml + 3000 KIU/ml + 500 IU/ml, 40 µmol/ml
Pakiranje kutija s 4 bočice: 1 bočica s praškom proteina fibrinskog ljepila, 1 bočica s 1 ml otopine aprotinina (otapalo za prašak fibrinskog ljepila), 1 bočica s trombin praškom i 1 bočica s 1 ml otopine kalcijevog klorida (otapalo za trombin prašak), te 1 set za pripravu otopina i davanje (DUPLOJECT System) koji sadrži: 4 igle za prijenos, 2 plavo graduirane štrcaljke, 2 crno graduirane štrcaljke, 1 DUPLOJECT ležište za dvije štrcaljke, 2 spojna dijela i 4 igle za davanje (aplikaciju), u kutiji
kutija s 4 bočice: 1 bočica s praškom proteina fibrinskog ljepila, 1 bočica s 2 ml otopine aprotinina (otapalo za prašak fibrinskog ljepila), 1 bočica s trombin praškom i 1 bočica s 2 ml otopine kalcijevog klorida (otapalo za trombin prašak), te 1 set za pripravu otopina i davanje (DUPLOJECT System) koji sadrži: 4 igle za prijenos, 2 plavo graduirane štrcaljke, 2 crno graduirane štrcaljke, 1 DUPLOJECT ležište za dvije štrcaljke, 2 spojna dijela i 4 igle za davanje (aplikaciju), u kutiji
kutija s 4 bočice: 1 bočica s praškom proteina fibrinskog ljepila, 1 bočica s 5 ml otopine aprotinina (otapalo za prašak fibrinskog ljepila), 1 bočica s trombin praškom i 1 bočica s 5 ml otopine kalcijevog klorida (otapalo za trombin prašak), te 1 set za pripravu otopina i davanje (DUPLOJECT System) koji sadrži: 4 igle za prijenos, 2 plavo graduirane štrcaljke, 2 crno graduirane štrcaljke, 1 DUPLOJECT ležište za dvije štrcaljke, 2 spojna dijela i 4 igle za davanje (aplikaciju), u kutiji
Proizvođač Baxter AG, Beč, Austrija
Nositelj odobrenja Agmar d.o.o., Čazmanska 8, Zagreb
Datum rješenja 22.10.2013.
Rok rješenja 22.10.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/219
Urbroj 381-12-01/14-13-04
Sastav Komponenta 1: otopina proteina tkivnog ljepila
(koncentrat proteina tkivnog ljepila, liofilizirani (Tisseel prašak), rekonstituiran s otopinom aprotinina)
fibrinogen, ljudski (protein koji sudjeluje u zgrušavanju) 91 mg/ml
aprotinin (sintetski) 3000 KIU/ml

Komponenta 2: otopina trombina
(trombin, liofilizirani, rekonstituiran s otopinom kalcijevog klorida)
trombin, ljudski 500 IU/ml
kalcijev klorid 40 mol/ml

1, 2 ili 5 ml otopine proteina tkivnog ljepila i 1, 2 ili 5 ml otopine trombina miješanjem daju 2, 4 ili 10 ml otopine spremne za uporabu
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B02BC30
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kratke upute za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Upute za uporabu za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak