Lijekovi

Trixin 250 mg kapsule

Naziv lijeka Trixin 250 mg kapsule
Broj odobrenja HR-H-113442228
Djelatna tvar acidum mycophenolicum
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 250 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-113442228-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska;
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 31.07.2014.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/466
Urbroj 381-12-01/70-14-08
Sastav jedna kapsula sadrži 250 mg mofetilmikofenolata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018. Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Povratak