Lijekovi

Varlota 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Varlota 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-646240860
Djelatna tvar erlotinibum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 150 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-646240860-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd., Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, Malta
Datum rješenja 20.09.2016.
Rok rješenja 20.09.2021.
Klasa UP/I-530-09/15-01/225
Urbroj 381-12-01/30-16-04
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak