Lijekovi

Vikela 1,5 mg tableta

Naziv lijeka Vikela 1,5 mg tableta
Broj odobrenja HR-H-897313816
Djelatna tvar levonorgestrelum
Farmaceutski oblik tableta
Jačina 1,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-897313816-01]
5 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-897313816-02]
10 tableta u blisteru, u kutiji (bolničko pakiranje)  [HR-H-897313816-03]
25 tableta u blisteru, u kutiji (bolničko pakiranje)  [HR-H-897313816-04]
50 tableta u blisteru, u kutiji (bolničko pakiranje)  [HR-H-897313816-05]
Proizvođač Delpharm Lille S.A.S., Lys Lez Lannoy, Francuska;
Cenexi, Osny, Francuska
Nositelj odobrenja Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Beranger, Paris, Francuska
Datum rješenja 26.02.2015.
Rok rješenja 26.02.2020.
Datum ukidanja rješenja 06.12.2017.*
Klasa UP/I-530-09/14-01/436
Urbroj 381-12-01/70-15-07
Sastav jedna tableta sadrži 1,5 mg levonorgestrela
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03AD01
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak