Lijekovi

Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-993387533
Djelatna tvar quetiapinum
Farmaceutski oblik tableta s produljenim oslobađanjem
Jačina 50 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-02]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-03]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-04]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-05]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-993387533-06]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-993387533-07]
120 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-993387533-08]
Proizvođač Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka;
Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka;
Pharmathen S.A., Pallini Attikis, Atena, Grčka
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja 30.10.2015.
Rok rješenja 30.10.2020.
Datum ukidanja rješenja 18.02.2019.*
Klasa UP/I-530-09/15-01/196
Urbroj 381-12-01/70-15-02
Sastav jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 50 mg kvetiapina (u obliku kvetiapinfumarata)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak