Lijekovi

Voramol 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Voramol 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-846062199
Djelatna tvar voriconazolum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 2 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-02]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-03]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-04]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-05]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-06]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-07]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-08]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-09]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-846062199-10]
Proizvođač Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka;
Pharmathen S.A., Pallini Attikis, Atena, Grčka
Nositelj odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l., 5, Rue Heienhaff, Senningerberg, Luksemburg
Datum rješenja 29.05.2015.
Rok rješenja 29.05.2020.
Klasa UP/I-530-09/14-01/66
Urbroj 381-12-01/14-15-03
Sastav svaka tableta sadrži 200 mg vorikonazola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak