Lijekovi

Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju

Naziv lijeka Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju
Broj odobrenja HR-H-047271990
Djelatna tvar voriconazolum
Farmaceutski oblik prašak za otopinu za infuziju
Jačina 200 mg/bočici
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s praškom, u kutiji  [HR-H-047271990-01]
Proizvođač Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka;
Pharmathen S.A., Pallini Attikis, Atena, Grčka;
Anfarm Hellas S.A., Schimatari Viotias, Grčka
Nositelj odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l., 5, Rue Heienhaff, Senningerberg, Luksemburg
Datum rješenja 26.03.2015.
Rok rješenja 26.03.2020.
Klasa UP/I-530-09/14-01/67
Urbroj 381-12-01/30-15-03
Sastav svaka bočica sadrži 200 mg vorikonazola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak