Lijekovi

Vornal 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Vornal 200 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-500435295
Djelatna tvar voriconazolum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-500435295-01]
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija;
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka;
Lek S.A., Varšava, Poljska;
S.C. Sandoz S.R.L., Targu Mures, Rumunjska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja 03.04.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/582
Urbroj 381-12-01/70-19-09
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg vorikonazola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak