Novosti i edukacije

Obavijest o promjeni vremena održavanja stanke u radnom vremenu Agencije

24.12.2010.

Od 1. siječnja 2011. godine stupa na snagu novi raspored radnog vremena Agencije za lijekove i medicinske proizvode prema kojem zaposlenici Agencije imaju pravo na stanku u trajanju od 30 minuta koju mogu koristiti u vremenu od 11:00 do 11:30 sati.

Ovime se mijenja dosadašnje vrijeme održavanja stanke od 10:30 do 11:00 sati koje će vrijediti do 31. prosinca 2010. godine.

Povratak