Novosti i edukacije

Vijeće Europe usvojilo MEDICRIME konvenciju za borbu protiv krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda

16.12.2010.

Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je 9. prosinca 2010. godine u Strasbourgu MEDICRIME konvenciju kojom se prvi put, na međunarodnoj razini, krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kaznena djela.

MEDICRIME konvencija je prvi međunarodni instrument kaznenog prava koji obvezuje države članice Vijeća Europe da inkriminiraju:

  • proizvodnju krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda
  • opskrbu, ponudu i promet krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima
  • krivotvorenje dokumenata
  • proizvodnju, opskrbu i stavljanje na tržište lijekova i medicinskih proizvoda bez potrebnih odobrenja ili usklađenosti sa zahtjevima.

Konvencija predviđa i osnivanje nadzornog tijela koje će nadgledati implementaciju Konvencije u zemljama članicama Vijeća.

Ovdje su dostupne opširnije informacije o Konvenciji, uključujući i priopćenje Vijeća Europe, MEDICRIME konvenciju te komentare i objašnjenje Konvencije.

Povratak