O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

U Narodnim novinama broj 74/17., dana 28. srpnja 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome najviše završene škole
 • preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će ih se posebno obavijestiti.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijeko­ve i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupni su ovdje.


Na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Računovodstveni/a referent/ica I stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS ekonomskog smjera
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 13. srpnja 2017. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto računovodstveni referent I stupnja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto računovodstvenog/e referenta/ice I stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupni su ovdje.


Na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću i informiranje u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. srpnja 2017. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću i informiranje".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.

Na vrh stranice