O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 16. siječnja 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica-specijalist I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica
 • izrada izvješća o ocjeni kliničke dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • poslovi informiranja i edukacije o lijekovima te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. siječnja 2020. godine, na adresu Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik-specijalist I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".


Na portalu MojPosao.net dana 27. prosinca 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Savjetnik za regulatornu znanost u Uredu ravnatelja u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina, od čega najmanje 5 godina na poslovima u struci od interesa za rad Agencije
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • priprema materijala vezanih za nove tehnologije i inovacije na području lijekova i medicinskih
  proizvoda (personalizirana medicina, biomarkeri, nanomedicina, kombinacijski/granični proizvodi i
  prateća dijagnostika, umjetna inteligencija, RWD/RWE) kao i na drugim relevantnim područjima
 • dokumentiranje, analiziranje i izvješćivanje o bitnim zaključcima sastanaka radnih tijela EMA, HMA,
  EDQM, WHO i drugih
 • održavanje kontakata s tijelima javne vlasti u RH i europskim i međunarodnim tijelima iz područja
  regulatorne znanosti te zdravstvenih tehnologija
 • sudjelovanje u izradi stavova Agencije u međunarodnim tijelima
 • sudjelovanje u pripremama izvješća Ureda ravnatelja
 • sudjelovanje u pripremi priopćenja Ureda ravnatelja
 • sudjelovanje u suradnji sa svim dionicima (pacijenti, udruge, zdravstveni radnici, sveučilišta) na
  području regulatorne znanosti.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv
  kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 8. siječnja 2020. godine, na adresu Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto savjetnik za regulatornu znanost".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto savjetnika za regulatornu znanost u Uredu ravnatelja u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.

Na vrh stranice