O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 11. prosinca 2018. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a administrativni/a referent/ica za poslove SEP-a I stupnja u Tajništvu SEP-a

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19.12.2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši administrativni referent za poslove SEP-a I stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 22. studenog 2018. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Stručni/a suradnik/ica za promet lijekovima u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • stručni poslovi vezani uz izdavanje suglasnosti za uvoz lijekova, izdavanja potvrde o lijeku, potvrde o slobodnoj prodaji te poslovi u svezi krivotvorina lijekova.

••••••••••••••

Stručni/a suradnik/ica za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, društvenih ili biotehničkih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • stručni poslovi vezani uz postupak određivanja cijena lijekova te godišnjeg izračuna cijena lijekova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 6. prosinca 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za ______________________".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za za promet lijekovima u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda te za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.

Na vrh stranice