O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 30. rujna 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica-specijalist I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o kakvoći lijeka, što obuhvaća kritičku ocjenu podataka o djelatnoj tvari i gotovom lijeku
 • izrada izvješća o ocjeni kakvoće lijeka
 • provođenje edukacije drugih djelatnika
 • davanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
  osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. listopada 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom:
"Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik-specijalist I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog savjetnika-specijalista I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.

Na vrh stranice