O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari,
 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,
 • vođenje postupaka za davanje proizvodne dozvole,
 • prijavljivanje i praćenje neispravnosti u kakvoći lijeka i ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,
 • obavljanje poslova hitnog postupka obustave i povlačenja lijeka iz prometa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. ožujka 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektor/ica dobre proizvođačke prakse".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto Inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.

******************

Obavještavamo kandidate za radno mjesto inspektora/ice dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu da je ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode, na temelju članka 27. Statuta Agencije, donio Odluku o izboru dva izvršitelja za radno mjesto inspektora/ice dobre proizvođačke prakse umjesto jednog.

Odluka je dostupna ovdje.

Na vrh stranice