O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

U Narodnim novinama broj 47/17., dana 17. svibnja 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. Viši/a stručni/a suradnik/ca za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

2. Stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto_________________________"


U Narodnim novinama broj 46/17., dana 12. svibnja 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a suradnik/ica-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv
  kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
  osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".


U Narodnim novinama broj 38/17., dana 19. travnja 2017. godine objavljena je odluka o djelomičnom poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 21. od 10. ožujka 2017. godine u dijelu točke 1. za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.


U Narodnim novinama broj 26/17., dana 22. ožujka 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ca za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv
  kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
  osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za regulatorne poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručni/a suradnik/ca za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova dostupni su ovdje.


U Narodnim novinama broj 21/17., dana 10. ožujka 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

2. Viši/a informatički/a referent/ica u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatike
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

3. Stručni/a suradnik/ca za poslove servisiranja NRL-a u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

4. Stručni/a suradnik/ica za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

5. Viši/a administrativni/a referent/ica za poslove SEP-a u Tajništvu SEP-a

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto_________________________"

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a administrativni/a referent/ica za poslove SEP-a u Tajništvu SEP-a dostupni su ovdje.

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupni su ovdje.

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a informatički/a referent/ica u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupni su ovdje.

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radna mjesta stručni/a suradnik/ica za poslove servisiranja NRL-a u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova i stručni/a suradnik/ica za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.

Na vrh stranice