O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni/a savjetnik/ica za ocjenu dokumentacije o lijeku u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 15 godina,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • poslovi ocjene dokumentacije o kakvoći lijeka,
 • izrada izvješća o ocjeni dokumentacije o kakvoći lijeka,
 • međunarodna suradnja na području lijekova temeljem sudjelovanja u radu stručnih radnih grupa na području lijekova u EU,
 • provođenje edukacije ocjenitelja dokumentacije,
 • davanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 26. srpnja 2018. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni savjetnik za ocjenu dokumentacije o lijeku".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto glavnog/e savjetnika/ice za ocjenu dokumentacije o lijeku u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.

Na vrh stranice