O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ca za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u organiziranju i održavanju promocija, stručnih skupova i predavanja u organizaciji Agencije,
 • priprema podataka za objavu u službenim glasilima i stručnim časopisima,
 • priprema podataka na hrvatskom i engleskom jeziku za objavu na web stranici Agencije, u internim glasilima i javnim publikacijama Agencije,
 • priprema informativnih sadržaja o aktivnostima Agencije,
 • praćenje i analiza objave o radu Agencije u sredstvima javnog informiranja,
 • priprema "press-clippinga" za interne potrebe Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 27.12.2017. godine, adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog/e suradnika/ice za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupni su ovdje.


Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a računovodstveni/a referent/ica III stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 30 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije,
 • 10 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje poslova obračuna i isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
 • obavljanje poslova obračuna i isplate naknada po osnovi samostalnog rada,
 • vođenje zakonom propisanih evidencija i izrada izvješća iz poreznog, mirovinskog i zdravstvenog sustava,
 • obavljanje poslova fakturiranja usluga koje pruža Agencija,
 • obavljanje poslova platnog prometa,
 • vođenje evidencije troškova za zaposlene.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 22.12.2017. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši računovodstveni referent III stupnja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta III stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.


Poništenje natječaja

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi odluku o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 114/17. od 22. studenoga 2017. godine za radno mjesto "viši/a računovodstveni/a referent/ica u Odsjeku za ekonomske u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana.


U Narodnim novinama broj 114/17., dana 22. studenog 2017. godine, te na portalu MojPosao.net objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a računovodstveni/a referent/ica III stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije,
 • 10 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje poslova obračuna i isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika,
 • obavljanje poslova obračuna i isplate naknada po osnovi samostalnog rada,
 • vođenje zakonom propisanih evidencija i izrada izvješća iz poreznog, mirovinskog i zdravstvenog sustava,
 • obavljanje poslova fakturiranja usluga koje pruža Agencija,
 • obavljanje poslova platnog prometa,
 • vođenje evidencije troškova za zaposlene.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši računovodstveni referent III stupnja".

Na vrh stranice