O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 10. lipnja 2019. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Viši/a stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove II stupnja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,
 • 5 godina radnog iskustva u struci,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • samostalno vođenje poslova nadzora nad ispravnim radom aplikacija,
 • zaprimanje i analiza zahtjeva za nadogradnjama aplikacija te samostalno vođenje projekata nadogradnja,
 • pisanje korisničkih specifikacija,
 • umrežavanja u međunarodne informatičke sustave u području lijekova i medicinskih proizvoda.

Stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • nadzor nad ispravnim radom aplikacija,
 • zaprimanje i analizu zahtjeva za izmjenama i nadogradnjama,
 • pisanje korisničkih specifikacija u suradnji s vlasnicima procesa te priprema dokumentacije za nabavu,
 • vođenje projekata nadogradnje u suradnji s višim stručnim suradnikom te komunikaciju s vanjskim izvođačima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. lipnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto ________________".


Na portalu MojPosao.net dana 3. lipnja 2019. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • poslovi informiranja iz područja farmakovigilancije kroz izradu i koordinaciju izrade obavijesti i novosti za internetsku stranicu HALMED-a u dijelu Farmakovigilancija
 • poslovi informiranja i edukacije o sigurnosnim pitanjima za lijekove te razvoj i održavanje HALMED-ovog e-edukacijskog modula
 • pružanje informacija javnosti iz područja farmakovigilancije
 • razvoj suradnje s relevantnim strukovnim i drugim organizacijama unutar i izvan Republike Hrvatske

Administrativni/a referent/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju II stupnja u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS farmaceutskog, zdravstvenog, kemijskog, tehničkog ili društvenog smjera
 • 5 godina radnog iskustva u struci
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • poslovi upisa prijava sumnji na nuspojave u nacionalnu bazu nuspojava korištenjem medicinske terminologije
 • poslovi administrativne obrade prijava sumnji na nuspojave i administrativnog održavanja nacionalne baze nuspojava

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 11. lipnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto _________________".


Na portalu MojPosao.net dana 20. svibnja 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a suradnik/ica za biostatistiku u Uredu za znanstveni savjet u Ravnateljstvu

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja matematike
 • radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • ocjena primjerenosti statističkih analiza i podataka korištenih u dizajnu kliničkog ispitivanja za lijek u razvoju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 3. lipnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za biostatistiku".


Na portalu MojPosao.net dana 14. svibnja 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 10 godina ili radno iskustvo od najmanje 8 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • ocjena kliničke dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica
 • izrada izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije o lijeku u MRP/DCP, CP postupcima odobravanja lijekova

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 22. svibnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 29. ožujka 2019. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Viši stručni/a suradnik/ica-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva,
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u postupku provođenja detekcije signala i ocjeni pripadajućih dokumenata
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici HALMED-a najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 8. travnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto _________________".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 25. ožujka 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 10 godina ili radno iskustvo od najmanje 8 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena kliničke dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica,
 • izrada izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku,
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku,
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije o lijeku u zajedničkim europskim postupcima odobravanja lijekova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 2. travnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupni su ovdje.

Na vrh stranice