O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 21. veljače 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik specijalist za programska rješenja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina
 • znanje engleskog jezika
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • samostalno vođenje poslova nadzora nad ispravnim radom programskih rješenja što uključuje zaprimanje i analizu prijavljenih problema u radu te zaprimanje i analizu zahtjeva za izmjenama i nadogradnjama u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima
 • pisanje korisničkih specifikacija u suradnji s vlasnicima procesa
 • priprema dokumentacije za nabavu
 • samostalno vođenje projekata nadogradnje te koordinacija aktivnosti i komunikacija prema vanjskim izvođačima
 • suradnja na području lijekova i medicinskih proizvoda u svrhu umrežavanja u zajedničke informatičke sustave na prostoru RH i EU.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 6. ožujka 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik specijalist za programska rješenja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja, za radno mjesto višeg stručnog suradnika specijaliste za programska rješenja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove Agencije za lijekove i medicinske proizvode, dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 14. veljače 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a savjetnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 8 godina ili radno iskustvo od najmanje 6 godina u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o lijeku temeljem pregleda rezultata nekliničkih ispitivanja (farmakoloških, farmakokinetičkih i toksikoloških ispitivanja lijeka na životinjama, stanicama, tkivima i drugim modelima), stručne i znanstvene literature te smjernica
 • izrada izvješća o ocjeni nekliničke dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • poslovi informiranja i edukacije o lijekovima te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. veljače 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka."

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog savjetnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 3. veljače 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Administrativni referent za promet lijekovima III stupnja u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS farmaceutskog, zdravstvenog, kemijskog, tehničkog ili društvenog smjera
 • 10 godina radnog iskustva u struci
 • komunikacijske sposobnosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • prikupljanje, sređivanje, evidentiranje i tehnička kontrola podataka prema metodološkim i
  drugim uputama voditelja
 • uredski poslovi i poslovi prijema stranaka
 • evidentiranje i pohrana dokumentacije te otpreme i arhiviranje akata
 • vođenje propisanih očevidnika i bazi iz djelokruga rada Odsjeka
 • zaprimanje i evidentiranje odlaganja predmeta
 • pružanje informacija zaposlenicima Agencije o zaprimljenim predmetima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
  osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 11. veljače 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto administrativni referent za promet lijekovima III stupnja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto administrativnog referenta za promet lijekovima III stupnja u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 16. siječnja 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica-specijalist I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica
 • izrada izvješća o ocjeni kliničke dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • poslovi informiranja i edukacije o lijekovima te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 24. siječnja 2020. godine, na adresu Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik-specijalist I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog savjetnika-specijalista I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.

Na vrh stranice