Lijekovi

Mofylan 250 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Mofylan 250 mg tvrde kapsule
Raniji naziv Mikofenolat Mylan 250 mg tvrde kapsule;
Mikofenolat Genera 250 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-326165013
Djelatna tvar mycophenolas mofetil
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 250 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-326165013-01]
300 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-326165013-02]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 17.01.2018.
Rok rješenja 17.09.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/98
Urbroj 381-12-01/70-18-29
Sastav jedna kapsula sadrži 250 mg mofetilmikofenolata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
Povratak