Novosti i edukacije

Obavijest o izmjenama vezanima uz rokove za predaju prijedloga za usklađivanje cijene lijeka u postupku godišnjeg izračuna cijena za 2020. godinu

27.03.2020.

Nastavno na Obavijest o produženju rokova u postupku godišnjeg izračuna cijena lijekova za 2020. godinu, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijekovima da će HALMED, zbog trenutačne epidemiološke situacije vezane uz bolest COVID-19 te povezanih preporuka za rad, uvažiti prijedloge za usklađivanje cijene lijeka u postupku godišnjeg izračuna cijena za 2020. godinu pristigle do 15 dana nakon isteka roka propisanog člankom 16. stavkom 2. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (Narodne novine, br. 33/19.).

Upućujemo korisnike da redovito prate internetsku stranicu HALMED-a, na kojoj će biti objavljene sve nove informacije.

Povratak