Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini.

PRIJAVITE SUMNJU NA NUSPOJAVU LIJEKA

putem on-line prijave ili mobilne aplikacije

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2013. do 2017. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Petnaest godina HALMED-a

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obilježava petnaestu godišnjicu svojeg djelovanja.

Novosti

Obavijest o nedostupnosti HALMED-ove internetske stranice, online aplikacija, adresa elektroničke pošte i telefonskih brojeva te o radu pisarnice HALMED-a

11.11.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava svoje korisnike da će od četvrtka, 21. studenoga u 17.00 sati do ponedjeljka, 25. studenoga 2019. godine u 7.00 sati zbog radova na informatičkoj infrastrukturi biti onemogućeno korištenje HALMED-ove internetske stranice te svih online aplikacija.

U istom će razdoblju biti nedostupni svi HALMED-ovi telefonski brojevi i sve adrese elektroničke pošte.

Za hitne dojave o nuspojavama i neispravnosti u kakvoći lijeka/medicinskog proizvoda koje mogu dovesti do povlačenja ili prijava krivotvorenih lijekova bit će dostupan besplatni broj telefona 0800 48 00 08 (0-24 sata) te broj mobilnog telefona +385 99 264 6417.

Za hitna pitanja vezana uz opće poslovanje HALMED-a korisnici se mogu obratiti gospođi Andreji Smolčić, dipl. iur., voditeljici Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove HALMED-a na broj mobilnog telefona +385 98 291 295.

opširnije

Ostale novosti
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva