Medicinal Products

Myfortic 180 mg želučanootporne tablete

Name Myfortic 180 mg želučanootporne tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-505070647
Active Substance acidum mycophenolicum
Pharmaceutical Form želučanootporna tableta
Strength 180 mg
Packaging [MA Number for Packaging] 120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-505070647-01]
Manufacturer Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka
Marketing Authorisation Holder Novartis Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 37b, Zagreb
Marketing Authorisation Date 19.10.2015
MA Period of Validity unlimited
Classification Number UP/I-530-09/14-02/381
Registration Number 381-12-01/70-15-05
Composition jedna želučanootporna tableta sadrži 180 mg mikofenolatne kiseline u obliku natrijevog mikofenolata
Prescription na recept
Type of prescription ograničeni recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code L04AA06
Medicinal product marketed in the Croatia Da
SmPC download
PL download
Educational materials
for healthcare professionals
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Educational materials
for patients / caregivers
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2

Direct Healthcare Professional Communication

Name Date Download
Pismo zdravstvenim radnicima o izmijenjenim preporukama za kontracepciju povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolatne kiseline (CellCept, Myfortic, Trixin) 22.01.2018 Roche d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.
Back