Lijekovi

Hexoral 1 mg/ml otopina za usnu sluznicu

Naziv lijeka Hexoral 1 mg/ml otopina za usnu sluznicu
Djelatna tvar hexetidinum
Farmaceutski oblik otopina za usnu sluznicu
Jačina 1 mg/ml
Pakiranje 200 ml otopine u bočici sa ili bez odmjerne čašice, u kutiji
Proizvođač Famar Orléans, Orléans, Francuska
Nositelj odobrenja Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, Zagreb
Datum rješenja 22.10.2013.
Rok rješenja 22.10.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/426
Urbroj 381-12-01/30-13-07
Sastav 1 ml otopine sadrži 1 mg heksetidina
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK A01AB12
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak