Lijekovi

SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka SoliPhar 5 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar solifenacinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 5 mg
Pakiranje 30 filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 28.10.2013.
Rok rješenja 28.10.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-01/518
Urbroj 381-12-01/30-13-11
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg solifenacinsukcinata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04BD08
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak